Home

RYTMELEG

Musik, leg og bevægelse for 0-9 årige

Musikken har så mange sidegevinster,

som de fleste slet ikke er klar over.

 

 

Mit navn er Lonnie. Jeg har siden 2008 undervist børn i alle aldre, unge med vidt forskelligt funktionsniveau og voksne i musik. I starten troede jeg, det var min opgave at videreformidle en musikkultur og hjælpe til, at kursister opnåede færdigheder indenfor sang- og spilleteknik, fik en bredere viden indenfor musikteori eller blev klogere på musikhistorien.

Jeg synes stadig, musikkultur og at sprede den er vigtig, men efter at have arbejdet med musikundervisning i så mange forskellige sammenhæng, har jeg fået øjnene op for, hvor meget mere musik kan end "bare" at være musik.

Musikken kan gøre os glade. Vi får lyst til at synge, spille og danse, og mens vi gør det, frigør hjernen en masse gode hormoner, og vi får lidt ekstra energi ind på kontoen..

I de fleste tilfælde dyrker vi musikken sammen med andre. Vi styrker fællesskabet og skaber et rum, som for et øjeblik er stedet, hvor vi sammen oplever fælles energi og nærvær, som slutter i det øjeblik, vi forlader rummet..

Måske har elever, for hvem det boglige er tungt, haft en succesoplevelse ved lige at være den, der fangede en særligt kompliceret rytme på trommerne, eller den, der havde den mest fantastiske sangstemme.

Musikken kan understøtte bevægelse. Ved at tromme den rigtige rytme i det rigtige tempo, kan børn udfolde sig motorisk, og som underviser har man mulighed for at opdage, om enkelte børn har brug for ekstra hjælp til den motoriske udvikling, og man kan fokusere programmet efter dette .

Ved at lade børnene selv være med til at finde på bevægelser til sangene, digte med og spille med, anerkender vi børnene, ser dem og hjælper dem med at se hinanden og give plads til hinanden. Det hjælper dem med at udvikle deres sociale kompetencer.

Foruden alt dette er musikken med til at udvikle hjernen og gør, at man får et bedre udgangspunkt f.eks. for at forstå matematikundervisningen eller bygge tysk grammatik op.

 

Musikken er for alle - brug den! Det har du rigtig godt af...